Work From Home ด้วย VMware VDI

ท่ามกลางวิกฤตของ COVID-19

การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) การจำกัดการเข้าไปใกล้ชิดกับผู้อื่น คืออีกหนึ่งหนทางสำคัญที่เราสามารถรักษาตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยในช่วงวิกฤตนี้ ทำให้องค์กร หน่วยงาน บริษัทฯ ห้างร้าน ทั้งหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หันมาให้ความสนใจ และตระหนัก ในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเช่นนี้

Solution ที่ทาง BizCon Solutions คิดว่าเหมาะกับการช่วยให้หน่วยงานของท่านดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ เป็น Solution ของ VMware Digital Workspace Platform ประกอบด้วย VMware Workspace ONE และ VMware Horizon

โดยทั้ง 2 Solutions ทาง BizCon Solutions มีความพร้อมและประสบการณ์ในการติดตั้งให้กับทางลูกค้า ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

VMware Workspace ONE และ VMware Horizon เป็น Tool ที่องค์กรสามารถให้ผู้ใช้งาน คือ Work anywhere และ Work any device ได้ด้วย ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ยุค Digital transformation ในการทำงาน ดังนี้

  • เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังสามารถทำผ่าน Internet จากที่ไหน ก็ได้ เสมือนนั่งอยู่ในออฟฟิศ 
  • มีความยืดหยุ่น ในเรื่องอุปกรณ์ที่จะสามารถทำงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำงานผ่านทาง PC หรือ Notebook อย่างเดียว ทำงานผ่าน Device อะไร ก็ทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็น mobile , tablet 
  • สามารถลดขนาดของพื้นที่ Datacenter ของคุณลงได้ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ ลดการลงทุนของ Hardware แบบเดิมลงได้
  • ลดความซ้ำซ้อนการบริหารจัดการงานด้านไอทีได้ สามารถควบคุมการบริหารจัดการจากส่วนกลางได้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรได้
  • สามารถทำงานร่วมกับระบบ Infrastructure ขององค์กรได้

VMware Workspace ONE

เป็น solution ที่มาตอบโจทย์ในเรืองของ Digital Transformation ซึ่งปัจจุบัน มีพฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้งาน หรือพนักงาน มีการเข้าใช้งานข้อมูล แอฟฟิเคชั่น ทั้งใน และนอกองค์กร และการเข้าใช้ไฟล์งานต่าง ๆ ที่ไม่เพียงแต่ เข้าผ่าน device แบบเดิมเช่น PC หรือ Notebook แล้ว ปัจจุบันยังสามารถเข้าผ่าน device ได้หลากหลายชนิด ทั้ง Device นั้นเป็นขององค์กรซื้อให้ใช้ (COD) หรือ การนำ Device ของพนักงานเองมาใช้เอง(BYOD) และสามารถเลือกใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็น mobile , tablet รวมไปถึง สถานที่ ที่ต้องการทำงาน ไม่เพียงแต่ การทำงานในออฟฟิศเท่านั้น จะเห็นได้ว่า สามารถทำงานจากที่บ้านได้ ที่ร้านกาแฟ ที่ไหนก็ได้ หรือบางตำแหน่งด้วยพฤติกรรมการทำงาน ที่จำเป็นต้องทำงานนอกสถานที่ ลักษณะการเข้าทำงาน และเข้าใช้ข้อมูลขององค์กรจะต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไข ข้อกำหนด ของบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล และความเสี่ยงต่อภัยคุกคามต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ งานไอที และผู้บริหารจัดการต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก

VMware Horizon

เป็น Solution หรือ Tool ที่มาตอบโจทย์ ซึ่ง VMware นำเทคโนโลยีนี้ Virtual desktop infrastructure หรือ VDI ที่สามารถบริหารจัดการการใช้งานของ User จากเดิมใช้ทำงาน และเก็บข้อมูล และทำงานผ่านเครื่อง PC หรือ Notebook หลักการการทำงานเปลี่ยนจากแบบเดิม คือ นำข้อมูลการทำงาน และการเก็บข้อมูลไว้ในเครื่อง PC หรือ Notebook แบบเดิม ๆ ย้ายไปเก็บข้อมูลเข้าหล้งบ้าน หรือ ไปเก็บไว้ที่ Server ขององค์กรนั่นเอง ซึ่ง Horizon สามารถทำ Automate Provision ช่วยการทำงานของ ไอทีในส่วนของการบริหารจัดการเวลาในการแก้ปัญหา (Trouble shoot) ได้ และสามารถ Update OS version ใหม่ ๆ และ Application ได้ด้วย และในขณะเดียวกัน ผู้ใช้งาน (User) เปลี่ยนมาใช้งานผ่านหน้า Screen (จอภาพ) อย่างเดียว สามาถทำงานที่ไหนก็ได้ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และตอบโจทย์ในเรื่องแผนการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCP) ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ และการบริหารจัดการทำได้จากส่วนกลางไอทีกำหนดและทำที่ Server เป็นหลัก ถือเป็นการป้องกันข้อมูลขององค์กรด้วย ส่วนการเข้าใช้งานของพนักงานในองค์กร สามารถเข้าใช้งานภายใต้การควบคุมข้อมูล และด้านความปลอดภัย และข้อกำหนดขององค์กรเป็นหลัก เทคโนโลยีนี้ ช่วยให้พนักงานในองค์กรทำงานสะดวก รวดเร็วมากขึ้น Solution นี้ ยังสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า จากการใช้งานแบบเดิมที่ต้องบริหารจัดงานเครื่อง PC จำนวนมาก ๆ ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมากตามมาเช่นเดียวกัน ซึ่ง Device ปลายทาง เดิมเป็นเครื่อง PC ยังสามารถเปลี่ยนมาใช้เพียง Thin Client ที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า เป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไม่น่าเชื่อเลย

สำหรับเทคโนโลยีนี้ ยังรวมไปถึง สามารถช่วยในการบริหารจัดการคน ด้านงานไอที ที่มีจำนวนจำกัด โดยยังสามารถมีการบริหารจัดการการใช้ Device จากส่วนกลาง กำหนดนโยบายต่าง ๆ ผ่านส่วนกลาง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับคนในองค์กรได้อีกด้วย

ในการใช้บริการของระบบ VMware Digital Workspace Platform ทางเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบ การทดสอบ และการติดตั้ง รวมไปถึงดูแลและบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความั่นใจในการใช้การบริการได้

สนใจ VDI Solutions สำหรับ Work From Home Solutions ส่งรายละเอียดมาที่

Email: BizconMarketing@bizcon.co.th