พันธมิตรธุรกิจ

ส่วนประกอบสำคัญนอกจากความรู้ และทักษะของเรา ที่ทำให้โครงการไอทีประสบผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้ คือ ผลิตภัณฑ์ชั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยี่จาก พันธมิตรธุรกิจ มาบูรณาการกันเป็น ไอทีโซลูชั่นส์  พันธมิตรธุรกิจของเรามีดังนี้