เกี่ยวกับเรา

บริษัท บิสคอน โซลูชั่นส์ จำกัด (BizCon) เป็นบริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  2554  โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีประสบการณ์ 

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและการเน้นให้บุคคลากรของบริษัทเพิ่มทักษะและความสามารถด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่อง ทำให้ BizCon มีศักยภาพในการติดตั้ง, ส่งมอบโครงการด้านไอทีให้กับลูกค้าด้วยความมั่นใจ  มีผลงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับ เป็นพันธมิตรกับบริษัทไอทีชั้นนำระดับโลก ด้าน IT Solutionsโดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นองค์กรภาคเอกชนระดับกลางไปจนถึงระดับใหญ่

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการให้คำปรึกษา จัดหา และส่งมอบโซลูชั่นด้านความต่อเนื่องในการทำงานของระบบไอที ให้กับลูกค้าภาคเอกชนขนาดกลางไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยผลิตภัณท์ชั้นแนวหน้าและบริการที่ดีเลิศ

ค่านิยมองค์กร

  • เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ออกแบบ, ติดตั้ง และส่งมอบ ช่วยลูกค้าบรรลุความต้องการในใช้งาน เพื่อให้เกิดผลทางธุรกิจสูงสุด

  •  เน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะรองรับกับมาตราฐานของคู่ค้า และรักษาบุคลากรเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร

  • บริการต่อเนื่องทั้งในระหว่าง และหลังระยะรับประกัน เพื่อเป็น Solutions partner ของลูกค้าในระยะยาว