แนวทางการป้องกันการโจมตีจากแรนซัมแวร์ด้วย NetBackup Appliance ?

การโจมตีระบบ IT จากแรนซัมแวร์กำลังเพิ่มมูลค่าความเสียหายขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
ทางเราได้เตรียมข้อมูลให้ทุกท่านได้รู้จักกับแรนซัมแวร์ รวมถึงมีแนวทางที่ดีที่สุดในการป้องกันภัยจาก แรนซัมแวร์

แนวทางการป้องกันการโจมตีจากแรนซัมแวร์ด้วย NetBackup Appliance ?