ผู้ได้รับรางวัล Gift Vouchers จาก Event ของเรา Aruba Webinar : 4 ข้อดีควรรู้ ระบบ Cloud Network กับ Aruba Central

ผู้ได้รับรางวัล Gift Vouchers มูลค่า 1,000 บาท จาก Event Aruba Webinar : 4 ข้อดีควรรู้ ระบบ Cloud Network กับ Aruba Central

จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

Khun Wasin Singsombat,
Khun Pakin Yhamsiri,
Khun Chayapol Nakkarabandit,
Khun Wutirat Chungsangsatiporn,
Khun Kamol Saehiw,
Khun Chalermpol Arsayut

โดยทางเราจะติดต่อเพื่อจัดส่งรางวัลให้ท่านครับ

ขอบคุณครับ