Bizcon Solutions

IT Security

 • Next-Generation Firewall

   

   

  ระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ Gateway บนเครือข่ายหลักขององค์กรซึ่งเป็นด่านแรกในการปกป้องระบบเครือข่ายองค์กร สามารถมองเห็นและปกป้องถึงระดับ Application Layer (L7) โดยจะทำการระบุและแยกแยะประเภทของแอปพลิเคชั่นทราฟฟิครวมถึงควบคุมทราฟฟิคที่วิ่งผ่านอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยของขององค์กร

  medical abortion pill online

  abortion pills online order abortion pill cytotec abortion

  abortion pill online purchase

  buy the abortion pill online abortion pill cytotec abortion

  order abortion pill online

  where can you buy the abortion pill buy cytotec for 24 week abortion abortion pill buy online

  viagra online shop in uk

  mail order viagra without prescription get discount viagra online buy cheap viagra online uk

  get kamagra online

  europe online sale kamagra kamagra buy kamagra online from canada

  buy kamagra jelly online safe

  free kamagra jelly sample http://www.cengage.co.in/content/copyright-notice kamagra jelly questions

  buy amoxicillin las vegas

  buy cheap amoxicillin amoxicillin natural amoxil alternatives

  generic thyroxine

  cialis vs synthroid http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching get synthroid avoid prescription

  get discount bisacodyl online

  bisacodyl dosage laxative buy laxative las vegas

  cheap principen tablets

  order principen online ampicillin female free sample principen

  buy discount biaxin

  ordering biaxin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 discount biaxin

  order cipro

  order cipro buy cipro online where to buy ciprofloxacin online

  buy clindamycin online

  buy clindamycin in great britain http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 order cleocin online

  buy cheap dexamethasone

  generic dexone sale dexamethasone free dexone sample

  photos duricef

  female herbal Cefadroxil cefadroxil how to use Cefadroxil

  order cefpodoxime

  vantin online uk http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 get cefpodoxime avoid prescription

  where to buy cefuroxime online

  cefuroxime without prescription buy cheap cefuroxime cefuroxime online

  online purchase abortion pill

  abortion pills online abortion pill pill for abortion online

  buy cephalexin las vegas

  cheap cephalexin tablets cheap cephalexin tablets get keflex avoid prescription

  chloramphenicol prescription

  buy chloramphenicol las vegas get chloromycetin avoid prescription natural chloromycetin alternatives

  pill for abortion online

  abortion pills online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 where can i get the abortion pill online

  buy clavulanate las vegas

  buy cheap augmentin online uk augmentin get augmentin online
 •  

  Log Management / Security Information & Event Management (SIEM)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized Log Management) และระบบวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ผิดปกติบนเครือข่ายขององค์กร (SIEM) นอกจากนั้นยังตอบโจทย์การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบตามมาตรฐานของ Compliance ต่างๆ เช่น ISO, PCIDSS, SOX เป็นต้น

   

  Incident Detection & Response

  เครื่องมือให้บริการในรูปแบบคลาวด์สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ (User Behavior Analytics) แบบเรียลไทม์ ถ้าพบว่าผู้ใช้งานมีพฤติกรรมการใช้งานที่ผิดปกติที่มีความสุ่มเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น มีการล็อกอินจากต่างสถานที่กันในเวลาใกล้เคียงกันมาก หรือมีความพยายามล็อกอินหลายครั้งในเวลาเดียวกัน มีความพยายามในการสแกนระบบ มีเครื่องในระบบส่งแพ็คเก็จในรูปแบบ Flooding อยู่ในระบบ มีความพยายามโจมตีเข้ามาในรูปแบบต่างๆ เช่น Phishing หรือ Threat ต่างๆ เกิดขึ้น ระบบจะทำการตรวจจับและส่งแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบโดยจะมีการพิจารณาจากเหตุการณ์ทั้งหมดและจัดลำดับความสำคัญเพื่อเลือกเฉพาะเหตุการที่มีความสุ่มเสี่ยงมากๆ ที่อาจจะต้องมีความเร่งด่วน จึงจะแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการทำรายงานสรุปข้อมูลจุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกโจมตี พร้อมข้อมูลคำแนะนำในการแก้ไขออกมาเป็นรูปแบบรายงานที่สวยงามสามารถปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อนำเสนอผู้บริหารได้อย่างมืออาชีพ 

   

 •  

  Secure Network Access (AAA/BYOD)

  ระบบความปลอดภัยสำหรับตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายภายในองค์กร โดยระบุตัวตนในรูปแบบ User, Device และ Application เพื่อกำหนดสิทธิตามนโยบายขององค์กรที่กำหนดไว้ทั้งระบบ LAN, WLAN, VPN โดย Enterprise RADIUS ที่มาพร้อมด้วย TACACS+, AAA services และเสริมด้วยโซลูชั่นความปลอดภัย BYOD (Automate Onboarding), Guest Self-service registration และ NAC

  Identity and Access Management (IAM)

  โซลูชั่นควบคุมการเข้าถึงและระบุตัวตน รวมทั้งเอื้อให้การตัดสินใจด้านรักษาความปลอดภัยทำได้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่องค์กรจะได้สามารถควบคุมผู้ใช้ การเข้าถึงโดยสิทธิ์ผู้ใช้ระดับสูง ควบคุมดูแลตัวตนผู้ใช้งาน รักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงลดปริมาณไซโลของข้อมูลและโอกาสเกิดความเสี่ยงลงได้

  Secure IP Address Management

  โซลูชั่นการบริหารจัดการ IP address และใช้งาน DHCP อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งควบคุมการเข้าใช้งานเครือข่าย (NAC Layer 2) แบบ Agentless, ป้องกันปัญหา IP Conflict ในเครือข่าย, สนับสนุนการทำ Network Inventory (IP/MAC Address) ได้แบบอัตโนมัต

  Secure Remote Access (SSL VPN)

  โซลูชั่นเพิ่มประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์พกพาของพนักงานที่อยู่ข้างนอกออฟฟิศไปยังดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อเข้าถึงทรัพยากรขององค์กรโดยจะถูกกำหนดสิทธิในการเข้าถึงตามนโยบายความปลอดภัยจากส่วนกลางขององค์กร เช่น Client VPN (SSL/IPSec) เป็นต้น 

   

 •  

  Vulnerability Management & Penetration Testing

  โซลูชั่นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ทำงานร่วมอย่างสมบูรณ์ในรูปแบบ Closed-loop Integration โดยประกอบไปด้วย

   Vulnerability Management 

  เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการกับภัยคุกคามโดยช่วยให้องค์กรตรวจสอบค้นหาและระบุถึงช่องโหว่ของระบบที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกเจาะระบบ จัดประเภทของช่องโหว่ตามลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและแนะนำสิ่งที่ควรจะต้องแก้ไขปรับปรุงก่อนหลังได้ โดยใช้ Threat Intelligence มาช่วยจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ได้ตรวจพบ และ RealRisk Score ในการอ้างอิงจากสถิติ และยังมี Adaptive Security เพื่อให้สามารถกำหนดค่าในการสแกนเป็นช่วงเวลา (Scheduled Scans) ตาม Security Criteria ที่เราสามารถกำหนดและปรับแต่งได้เองอีกด้วย และยังสามารถแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบแบบอัตโนมัติโดยพิจารณาเลือกจากลำดับเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่สำคัญเร่งด่วนมากๆ เพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที รวมถึงรายงานสรุปข้อมูลช่องโหว่ จุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกโจมตี พร้อมทั้งข้อมูลคำแนะนำในการแก้ไขช่องโหว่ของระบบที่เจอได้อย่างมืออาชีพ

   Penetration Testing 

  ซอฟต์แวร์ชื่อดังที่บรรดาเหล่านักทดสอบเจาะระบบ (Penetration tester) มืออาชีพทั่วโลกใช้กันถือเป็นเครื่องมือในการช่วยเจาะระบบเป้าหมายที่นิยม ซึ่งทาง Rapid7 ได้นำมาพัฒนาต่อยอดโดยเพิ่มคุณสมบัติ Automated Features ต่างๆ เข้าไป เช่น การทำ Brute Force, Phishing, VPN Pivoting, Reporting เป็นต้น และที่สำคัญ Metasploit ยังสามารถทำงานร่วมกับ Nexpose ได้อย่างสอดคล้องเพื่อทำการยืนยันช่องโหว่หรือก็คือการตรวจสอบช่องโหว่ที่พบอีกครั้งหนึ่งเพื่อหา False Positive และส่งข้อมูลกลับให้ Nexpose เพื่อจดจำ False Positive นั้นๆ เป็นการทำงานร่วมกันอย่างอัตโนมัติสมบูรณ์แบบที่สุดที่เรียกว่า Closed-loop Integration

 •  

   Advanced Persistent Threats (APTs)

   

  โซลูชั่นที่ปกป้องระบบจากการถูกโจมตีในรูปแบบ Targeted Attack ที่เรียกว่า Advanced Persistent Threat (APT) ซึ่งแฮ็คเกอร์จะหาช่องทางเข้ามาและเลือกโจมตีเฉพาะเป้าหมายที่ต้องการโดยจะค่อยๆเจาะระบบเป้าหมายไปเรื่อยๆโดยอาศัยวิธีการต่างๆ เช่น Advanced Malware ที่มีความสลับซับซ้อน ยากต่อการวิเคราะห์และตรวจจับ

 •  

  Web Application Firewall

  โซลูชั่นสำหรับป้องกันเว็บแอพพลิเคชันโดยเฉพาะ ติดตั้งด้านหน้า Web Servers เพื่อป้องกันการโจมตีในรูปแบบ เช่น Cross-Site-Scripting, Buffer Overflow และอีกหลากหลายรวมทั้งติดตามการใช้งาน และเก็บ Log ทั้งเว็บที่ใช้งานภายในและเว็บที่ใช้ให้บริการภายนอกองค์กรโดย WAF จะต้องมีเทคนิคสำหรับป้องกันเว็บแอพพลิเคชันนอกเหนือจาก Signature ที่มีอยู่บน Next-Generation Firewall และ IPS ด้วย

   

  Web Application Security Scanning for Vulnerabilities 

  เครื่องมือสำหรับทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของเว็บแอพลิเคชันที่มีความซับซ้อน โดยจะตรวจสอบและจำลองการโจมตีเข้าไปที่เว็บแอปพลิเคชันผ่านช่องทางต่างๆ และทำการรวบรวมข้อมูลสรุปผลเป็นรายงานการโจมตีพร้อมคำแนะนำแจ้งให้ทราบ สามารถทำการย้อนดูและเปรียบเทียบรูปแบบการโจมตีต่างๆ ได้ และสามารถทำ Virtual Patching เพื่ออุดช่องโหว่บนเว็บแอปพลิเคชั่นอย่างทันท่วงที รวมทั้งยังสามารถสร้าง Rule สำหรับ Web Application Firewall และ Intrusion Prevention System ส่งกลับไปเพื่ออัปเดทให้กับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยดังกล่าวเพื่อทำการ Turn-On Security Policy ในการปิดช่องโหว่นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ

   

  medical abortion pill online

  abortion pills online http://sagesoftware.co.in/Default.aspx cytotec abortion

  abortion pill online purchase

  buy the abortion pill online abortion pill cytotec abortion

  order abortion pill online

  where can you buy the abortion pill abortion pill abortion pill buy online

  viagra online shop in uk

  mail order viagra without prescription alternative to viagra buy cheap viagra online uk

  get kamagra online

  europe online sale kamagra kamagra buy kamagra online from canada

  buy kamagra jelly online safe

  free kamagra jelly sample order kamagra jelly kamagra jelly questions

  buy amoxicillin las vegas

  buy cheap amoxicillin amoxicillin natural amoxil alternatives

  generic thyroxine

  cialis vs synthroid female herbal thyroxine get synthroid avoid prescription

  get discount bisacodyl online

  bisacodyl dosage laxative buy laxative las vegas

  cheap principen tablets

  order principen online http://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations female free sample principen

  buy discount biaxin

  ordering biaxin clarithromycin discount biaxin

  order cipro

  order cipro ciprofloxacin where to buy ciprofloxacin online

  buy clindamycin online

  buy clindamycin in great britain http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 order cleocin online

  buy cheap dexamethasone

  generic dexone sale where to buy dexone online free dexone sample

  photos duricef

  female herbal Cefadroxil Cefadroxil online shop in uk how to use Cefadroxil

  order cefpodoxime

  vantin online uk cheap cefpodoxime tablets get cefpodoxime avoid prescription

  where to buy cefuroxime online

  cefuroxime without prescription http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 cefuroxime online

  online purchase abortion pill

  abortion pills online where to buy abortion pills online pill for abortion online

  buy cephalexin las vegas

  cheap cephalexin tablets cephalexin get keflex avoid prescription

  chloramphenicol prescription

  buy chloramphenicol las vegas http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 natural chloromycetin alternatives

  pill for abortion online

  abortion pills online abortion pills where can i get the abortion pill online

  buy clavulanate las vegas

  buy cheap augmentin online uk augmentin get augmentin online

   

 •  

  Virtualization Security

  โซลูชั่นป้องกันภัยคุกคามบนดาต้าเซ็นเตอร์ที่ออกแบบสำหรับระบบ Virtualization โดยเฉพาะ ปกป้องข้อมูล และแอพพลิเคชั่นด้วยการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรสามารถติดตามเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้แบบไดนามิก, ปกป้องเซิร์ฟเวอร์ที่มีความเสี่ยงในการถูกโจมตี, ตรวจติดตามแบบเรียลไทม์, และให้การปกป้องอย่างอัตโนมัติ